Zelfoogsttuin

Wat is nou precies een zelfoogsttuin?

Een zelfoogsttuin, zoals de onze, is een vorm van gemeenschapslandbouw (vaak wordt ook de Engelse term Community Supported Agriculture (CSA) gebruikt). Het belangrijkste kenmerk van deze vorm van landbouw vormt uiteraard de gemeenschap. Dat wil zeggen dat boer en consument een langer durende verbintenis met elkaar aangaan dan wanneer u groente in de winkel koopt. Wij, als boeren, en u, als klanten, spreken met elkaar af om voor de duur van een seizoen samen de oogst van het land te delen. Wij zorgen zo goed voor de grond en voor de planten als we kunnen. Dat begint met een goede voorbereiding door een plan te maken waarin verschillende gewassen elkaar jaarlijks opvolgen, zodat de grond niet uitgeput raakt. Uiteraard betekent het dat wij de gewassen vanaf het zaaien of planten zo goed mogelijk verzorgen. Dat houdt in dat we geen kunstmest gebruiken om planten sneller te laten groeien dan ze eigenlijk willen. Dat houdt ook in dat we geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, maar dat we zorgen voor een zodanige biodiversiteit dat het natuurlijke ecosysteem grootschalige plagen en ziekten voorkomt. En als het gewas klaar is om geoogst te worden, dat wil zeggen op haar best voor menselijke consumptie, dan bent u aan de beurt. Letterlijk plukt u de vruchten van onze inspanningen om er gezond mee te blijven of worden.

In ruil voor onze arbeid betaalt u ons voorafgaand aan het seizoen uw bijdrage voor deelname, waarna u (bijna) een jaar welkom bent om te komen oogsten. Van deze bijdrage doen wij investeringen voor de tuin, zoals zaad- en plantgoed, gereedschap, irrigatiemateriaal, etc. En we houden er wat van over voor onze andere levensbehoeften.

Als het u leuk lijkt om tijdens het seizoen niet alleen te komen oogsten, maar ook mee te helpen op de tuin, dan juichen we dat toe! Want het liefst delen we niet alleen de oogst, maar ook de vreugde van het werken op het land en met de natuur. (En we kunnen wat extra hulp best goed gebruiken…)

Praktische informatie:

Oogstbrief:

Elke week ontvangt u op donderdag onze oogstbrief, met nieuws over de tuin en de boerderij, af en toe een recept en vooral informatie over wat er die week geoogst kan worden. 

Oogsttijden

Er zijn voor elke week drie oogstdagen: vrijdag, zaterdag en maandag.

Dan kan u komen oogsten op de tuin tussen 10 en 16 uur. In juni, juli en augustus kunt u op vrijdag tot 20 uur komen oogsten.

Hoe het werkt:

Als deelnemer van de tuin kunt u van half mei tot en met november wekelijks komen oogsten. Wij streven ernaar dat er minimaal 5 verschillende soorten groenten per week geoogst kunnen worden. Wij gaan ervan uit dat een ieder oogst wat zij/hij die week nodig heeft (en dus niet om in te vriezen/in te maken voor een later moment). Wij zullen ongeveer aangeven wat de te oogsten hoeveelheid is.

Van november tot februari zal er ook nog het nodige te oogsten zijn, maar wellicht niet meer voldoende om wekelijks een gevarieerd aanbod te kunnen bieden. Als deelnemer bent u in die maanden van harte welkom om te komen oogsten wat er rijp is.

Kas:

Naast de teelt op de tuin, gaan wij ook in de kas telen. Deze kas moet nog worden gebouwd! Wij zijn hierover in gesprek met AM, de projectontwikkelaar van Landgoed Wickevoort, en SEIN, de eigenaar van de grond. We hopen begin maart met elkaar af te kunnen spreken welk soort kas er gebouwd kan worden, zodat deze er in mei kan staan. Dat maakt dat het spannend wordt of en hoeveel we dit jaar in de kas kunnen telen. Uiteraard houden we u als lid op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de kas.

Prijs deelname per seizoen:

  • Per persoon: € 300,-
  • 2epersoon in huishouden: € 200,-
  • Kind: 0 – 4 jaar: gratis; 5-12 jaar: € 30,-; 13-18 jaar: €60,-; 19-21 jaar: €90,-
  • Gezinsabonnement: €575,-

Het seizoen loopt van (ongeveer) half mei tot en met november. In die periode kan er wekelijks worden geoogst. Vanaf december tot en met februari kan er ook worden geoogst, maar dan zal het aanbod minder divers zijn. Deze drie maanden zijn wel inbegrepen in de deelname.

Als u niet in staat bent te komen oogsten (Bijv. vanwege vakantie) kan uw deel uiteraard worden geoogst door buren/vrienden/familie. Bij voorkeur horen we dit dan vooraf, zodat we weten dat er iemand anders komt oogsten.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deelname aan de zelfoogsttuin door een mail te sturen naar tuin@dewickevoorterstadsboeren.nl   Wij sturen u dan een aanmeldformulier via de mail. (helaas lukt het ons technisch momenteel niet de aanmelding via de website te regelen).

Meewerken

Wij worden enorm blij van buiten werken, met de elementen, de handen in de grond, bijdragend aan het wonderlijke tot stand komen van gezond voedsel. U bent meer dan welkom deze vreugde met ons te delen door u als vrijwilliger in te zetten op de tuin. Om u aan te melden als vrijwilliger of voor meer informatie, kunt u een mail sturen of even bellen (onze telefoonnummers vindt u onderaan de website). Vanaf maart zullen wij vrijwel dagelijks op de tuin te vinden zijn.