Privacyverklaring

De Wickevoorter Stadsboeren neemt de beveiliging van jouw privacy en persoonsgegevens serieus. Deze Privacy- en Cookie Statement informeert je over de waarborgen van De Wickevoorter Stadsboeren bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

De Wickevoorter Stadsboeren kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je bij ons bestelt via de website of doordat je je aanmeldt voor één van onze nieuwsbrieven. De Wickevoorter Stadsboeren kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: De Wickevoorter Stadsboeren gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en/of de levering van producten.
 • Door je in te schrijven voor één van onze nieuwsbrieven, geef je expliciet toestemming en voegt De Wickevoorter Stadsboeren de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief. Als je klant wordt, zetten we je niet automatisch op de lijst; dat moet je zelf actief doen via de aanmeldformulieren óf je geeft expliciet schriftelijke toestemming. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van De Wickevoorter Stadsboeren (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekersgegevens bijgehouden met Google Analytics. Je IP-adres is hierbij afgeschermd en geanonimiseerd. Zo kunnen we zien welke pagina’s goed scoren, zodat we daarvan kunnen leren voor onszelf en voor mijn klanten.
 • Betaalgegevens: De Wickevoorter Stadsboeren gebruikt jouw betaalgegevens, zoals een bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst. Jouw bankrekeningnummer wordt niet door ons opgeslagen, behalve dan dat we deze kunnen terugvinden in mijn bankafschriften.

Delen met derden

De Wickevoorter Stadsboeren verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De Wickevoorter Stadsboeren kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: De Wickevoorter Stadsboeren deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor De Wickevoorter Stadsboeren correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Voor nieuwsbrief-lezers is dit MailChimp. Facturen versturen we handmatig of vanuit het programma e-boekhouden. Hiervoor werken we samen met boekhoudkantoor Fiducie. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit De Wickevoorter Stadsboeren een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal De Wickevoorter Stadsboeren de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Je kunt in je internet-browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De volgende cookies worden gebruikt op www.dewickevoorterstadsboeren.nl:

 • De Wickevoorter Stadsboeren maakt gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor een goede werking van de website.
 • De Wickevoorter Stadsboeren maakt gebruik van cookies voor web-analyse-service (Google Analytics). Dit is zó ingesteld bij Google, dat de informatie die Google verzamelt geanonimiseerd wordt weergegeven. Jouw IP- adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. De Wickevoorter Stadsboeren heeft hier geen invloed op. De Wickevoorter Stadsboeren heeft Google géén toestemming gegeven om de via De Wickevoorter Stadsboeren verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 • Ook zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zodat je berichten kunt delen via Social Media. Deze cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je zelf ook gebruik maakt/een account hebt op één van die platforms. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.
 • Tenslotte zijn op de website marketingcookies in gebruik om je relevante informatie te tonen. Bijvoorbeeld een pop-up voor het inschrijven voor de nieuwsbrief, of een count downtimer voor een aanbod na het downloaden van een weggever.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties, bijvoorbeeld klanten van ons. De Wickevoorter Stadsboeren draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Wickevoorter Stadsboeren bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor De Wickevoorter Stadsboeren jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.•

 • Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt De Wickevoorter Stadsboeren jouw persoonsgegevens.
 • Naam/ e-mail-adres > zolang als je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Beveiliging

De Wickevoorter Stadsboeren neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Wickevoorter Stadsboeren heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door De Wickevoorter Stadsboeren of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door De Wickevoorter Stadsboeren verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact via: info@dewickevoorterstadsboeren.nl.

Een klacht indienen kan via de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

De Wickevoorter Stadsboeren is als volgt te bereiken:
Adres: Cruquiusdijk 35, 2142 ER te Cruquius.
Telefoon: 06-42115481/06-34919368
E-mailadres: info@dewickevoorterstadsboeren.nl